วิธีสมัครขอใช้บริการเมลของHotmail

กดปุ่มนี้หากโหลดข้อมูลในเพจรวมทั้งรูปภาพไม่หมด

1.เข้าเวป http://www.hotmail.com โดยใช้อินเตอร์เน็ตเบอร์เซอร์ เช่น IE(Internet Explorer) , Mozila FireFox , Netscape เป็นต้น

01.JPG

2.คลิกที่ ลงทะเบียน  (ในหน้าเวปต่างประเทศจะใช้Sign Up)

01.jpg 

3.เมื่อคลิกลงทะเบียนแล้วจะปรากฏหน้า Overview ขึ้นมา ให้คลิกลงทะเบียนอีกครั้ง

02.jpg

4.เมื่อปรากฏเพจให้กรอกข้อมูลลงทะเบียน บนสุดของเพจ ให้คลิกเลือก สร้างอีเมลแอดเดรส Windows Live

 

03.jpg

 

 

 

 

 

 

5.เมื่อ คลิก สร้างอีเมลแอดเดรส Windows Liveแล้ว ให้พิมพ์ชื่ออีเมลที่คุณต้องการใช้           ลงในช่อง Windows Live ID  หลังจากพิมพ์ชื่ออีเมลที่คุณต้องการใช้เสร็จ ให้คลิกปุ่มตรวจดูว่ามีค่านี้หรือไม่เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้งานอีเมลนี้แล้วหรือเปล่า

04.jpg

เมื่อคลิกปุ่มตรวจดูว่ามีค่านี้หรือไม่ ให้รอซักครู่ ก็จะปรากฏข้อความหาก ปรากฏชื่ออีเมลที่คุณพิมพ์ไปตามด้วย ได้ถูกใช้งานแล้ว ก็ให้พิมชื่ออีเมลใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมลงใน ช่อง Windows Live ID  แล้วให้คลิกปุ่มตรวจดูว่ามีค่านี้หรือไม่ อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ

 05.jpg

หากปรากฏชื่ออีเมลที่คุณพิมพ์ไปตามด้วย สามารถใช้งานได้ ให้ดูในหัวข้อถัดไป แต่หากปรากฏ ชื่ออีเมลที่คุณพิมพ์ไปตามด้วย ได้ถูกใช้งานแล้ว ให้ปฏิบัติอย่างเดิมจน(ให้พิมชื่ออีเมลใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมลงใน ช่อง Windows Live ID  แล้วให้คลิกปุ่มตรวจดูว่ามีค่านี้หรือไม่)ไปเรื่อยๆ    จนปรากฏชื่ออีเมลที่คุณพิมพ์ไปตามด้วย สามารถใช้งานได้ แล้วดูในหัวข้อ ที่ [6]

 

6.พิมพ์รหัสผ่านลงในช่องพิมพ์รหัสผ่าน และพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งในช่องพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

06.jpg

7.พิมพ์อีเมลสำรองที่เรามีในช่อง อีเมลแอดเดรส (ไม่ใช่อีเมลที่เราสมัคร)  เสร็จแล้ว เลือกคำถาม ที่เราต้องการโดยกดปุ่มทางขวามือ ในที่นี้ใช้เป็นอาชีพของคุณปู่ เมื่อเลือกคำถามแล้วก็ให้พิมพ์คำตอบที่ตรงกับคำถามในที่นี้ใช้เป็น ทำนา

07.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ต่อมาเป็นหัวข้อข้อมูลของผู้สมัคร  ให้พิมพ์ชื่อลงในช่องชื่อ เสร็จแล้วพิมพ์นามสกุลลงในช่องนามสกุล จากนั้นให้เลือกเพศของผู้สมัคร   ต่อไปก็พิมพ์ปีค.ศ.เกิดของผู้สมัคร(พ.ศ.เกิด-543) แล้วเลือกประเทศ(ค่าปกติเป็นประเทศไทยแล้วไม่ต้องเลือกอีกก็ได้) ต่อมาเลือกจังหวัดโดยกดปุ่มทางขวาแล้วเลือกจังหวัดของผู้สมัคร

08.jpg

9.หลังจากเลือกจังหวัดแล้วก็มาพิมพ์รหัสไปรษณีย์ที่อยู่ของผู้สมัคร

-เลือกอาชีพของผู้สมัครลงในช่องอาชีพ

-เลือกอุตสาหกรรมในช่องถ้าไม่มีแนะนำให้ใส่อื่นๆไว้

-เลือกตำแหน่งงานของผู้สมัคร

-เลือกสถานภาพการสมรถในช่องกลม

-เลือกเด็กที่มีในบ้านว่ามีหรือเปล่าในช่องกลม

-คลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อระบุว่าผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ

09.jpg

 

 

10.พิมพ์อักษรที่อยู่ในภาพ(การพิมพ์codeนี้เป็นระบบป้องกันการสมัครอีเมล์อัตโนมัติ) ถ้าในภาพเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ผู้สมัครก็ต้องพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่  หากเห็นไม่ชัดให้กดปุ่มรีเฟรชดั่งภาพ หน้าเพจจะเปลี่ยนภาพให้ใหม่

10.jpg

เมื่อพิมพ์และตรวจสอบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วให้กดปุ่มยอมรับเพื่อสมัครเข้าใช้บริการ  หลังจากนั้นระบบจะทำการSIGN IN ไปยังหน้า MSN-Today

 

 

 

เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการของHotmail

 

                        หมายเหตุ

-ในการสมัครอาจมีปัญหาบ้าง ให้ใช้ปุ่มรีเฟรชของอินเตอร์เน็ตเบอร์เซอร์ของผู้สมัครเพื่อกู้หน้าเพจที่เกิดข้อผิดพลาด ในการรับส่งข้อมูล

-ในขั้นตอนและรูปแบบหน้าเพจของการสมัครอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจากทางMsn Hotmailกำลังเปลี่ยนWindows live mail  ถ้าหากขั้นตอนการสมัครเปลี่ยนไปคนละรูปแบบกับที่ปรากฏในหน้าเวปเพจนี้ กรุณาแจ้ง ที่เมล project_dekdee@hotmail.com

-ในการให้ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือเท็จในการสมัครอีเมลนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลในการให้ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

Update by WEB MASTER 15/05/2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<<<ไปหน้าหลัก      <<<<<ไปหน้าหลักE-learning